Viking Lubricants

viking

Smörjmedel och Rengöring

Viking Lubricant för krävande förhållanden

Viking Lubricant smörjmedel, smörjfett, olje- och diesel tillsatser av högsta kvalitet. Produkterna förhindrar slitage som leder till kostsamma reparationskostnader.

Viking smörjmedel tillsammans med våra unika oljetillsatser ökar livslängden på mekaniska delar samt på hela bränslesystemet.

Viking är det enkla sättet att spara pengar och öka livslängden på motorer och maskiner.

Viking Lubricant för proffs

  • Entreprenad
  • Lantbruk
  • Åkerier
  • Skogsbruk
  • Verkstäder

Tillsatser som Rengör, Smörjer, Skyddar och Optimerar

Superkoncentrat för rengöring av partikelfilter och katalysatorer.

Smörjfett, Smörjmedel och rostlösande sprayer med våra unika tillsatser.